Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení obsahuje informace o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a které vaše osobní údaje mohou být při používání těchto stránek zpracovávány.

Kontaktní formulář

Při použití kontaktního formuláře jsou zpracovávány vámi poskytnuté kontaktní údaje (elektronická adresa, jméno a příjmení).

 • Údaje jsou zpracovávány za účelem následné odpovědi na vámi podaný dotaz, pomocí elektronické pošty.
 • Údaje jsou zpracovávány pouze námi, na území ČR, a nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami.
 • Údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání souvislé komunikace s vámi.

Vaše práva

Dle právní normy máte následující práva:

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům
 • Právo požadovat opravu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu info@hanakorejtkova.cz, případně můžete využít telefonní číslo +420 777 252 771.