Hana Korejtková

Metoda Pilates

Pilates je metoda cvičení zaměřená na sílu středu těla, koordinaci, plynulost, přesnost při využití dechu.

Joseph Hubertus Pilates

Metodu pilates přivedl na svět a vyvinul Joseph Hubertus Pilates ( 9. Prosince 1883 – 9.října 1967) původně pod názvem kontrologie.
Metodu vyvinul díky svým znalostem anatomie a vlastní zkušenosti s různými sporty, kterým se věnoval od dětství, kdy se jako nemocné neduživé dítě rozhodl změnit svůj stav a zlepšit si kondici i stav těla.

Za svůj život, který postupně trávil v Německu, Anglii a Americe touto metodou pomohl mnoha lidem a jeho metoda se postupně rozšířila po celém světě.

Přínosy cvičení:

  • pružnost a pevnost svalů a vazů. Svaly během pilates nenabývají na objemu, ale na kvalitě.
  • dobrá kondice
  • správné držení těla
  • odbourání bolesti zad
  • zlepšení dýchání a okysličení organismu
  • psychická pohoda
  • formování postavy – zdravé a hezké tělo
  • rekonvalescence po porodu, operacích a úrazech

Cvičení je přínosné pro všechny věkové kategorie. U pilates stejně jako u jiných sportů je třeba přihlédnout ke zdravotnímu stavu, kondici a věku klienta.

Základní kameny metody PILATES

Při každém cvičení pilates je třeba dbát na tyto zásady:

Koncentrace

Vždy být plně soustředěn na každý prováděný pohyb.

Koordinace (kontrola) – Rovnováha

Jedná se o svalovou kontrolu, kterou je třeba mít v každém pohybu.

Plynulost

Cviky i přechody mezi nimi na sebe plynule navazují, bez náročných pozic a zbytečných přechodů.

Přesnost – kvalita

Každý cvik má své přesné provedení a proto je prováděn správně a přesně.

Správné dýchání

Správný dech přináší okysličení celého těla a napomáhá ke správnému provedení jednotlivých cviků. Díky správnému dýchání se zlepšuje i psychický stav klientů.

Cvičíme v rytmu svého dechu. Dech je veden do spodní části plic a to tak, že se laterálně rozvírají žebra (laterální dýchání). Nádech je prováděn nosem, výdech prudčeji pusou. Výdech napomáhá zpevnění břišních svalů.

Pevný střed

“Power house”, “centrum síly” – skupina svalů břicha, hýždí, vnitřní strany stehen a beder, které jsou stále aktivní a vychází z nich veškerý pohyb.