My a svět kolem nás

V dnešní době žijeme více než kdy jindy ve světě, který si sami vytváříme, a tím je tedy odraz světa okolo i odrazem toho uvnitř nás. 

Pokud lidé bědují na svět  kolem sebe a společnost a politiky atd., vypovídá to hodně o nich samých, nikoli o společnosti jako takové. 

Kolem mě přibývá lidí spokojených se svým světem. Stejně jako v mém světe je  mi dobře. 

Je totiž čas převzít zodpovědnost za svůj život v pravém slova smyslu. Víc než kdy jindy platí „kdo chce hýbat světem, ať pohne sám sebou“. 

Tento text jsem psala v roce 2016. Události roku 2020-2021 mi ukázaly, jak je pro mne snadné začít hrát hru „to oni jsou zodpovědní“. Proto mi opět přijde tolik aktuální.