Láska

❤️ Láska je pro mnoho lidí odlišným pojmem. Pro mne je to cosi, co mohu prožívat, co je ve mně. Je to všeobjímající, všezasahující, přijímající i dávající. Nechce nic měnit. A vážně je mi v tom dobře. A to je láska pro mě. A vy to můžete mít jinak.

(Z mé osobní výzvy „50 dnů vděčnosti“)