My a svět kolem nás

V dnešní době žijeme více než kdy jindy ve světě, který si sami vytváříme, a tím je tedy odraz světa okolo i odrazem toho uvnitř nás.

Pokud lidé bědují na svět  kolem sebe a společnost a politiky atd., vypovídá to hodně o nich samých, nikoli o společnosti jako takové.

Kolem mě přibývá lidí spokojených se svým světem. Stejně jako v mém světe je  mi dobře.

Je totiž čas převzít zodpovědnost za svůj život v pravém slova smyslu. Víc než kdy jindy platí “kdo chce hýbat světem, ať pohne sám sebou”.